سایت ارزی (Arzee)/ رئیس جمهور در نشست خبری با مدیران رسانه های کشور گفت: برای ما مهم است که تنها به نفت متکی نباشیم و نفت را خام را نفروشیم. ماکشوری بودیم که هفت سال پیش در نفت و بنزین واردکننده بودیم اما الان هم خودکفا شدیم و هم صادر میکنیم. برای اولین بار اتکای ما به نفت تک رقمی شده است.