فارس/ رئیس قوه قضائیه گفت: پرونده‌های زیادی در دست بررسی است، اما اجازه ندادیم که نفس واحد‌های تولیدی و کارخانجات بریده شود. چراغ تولید همواره باید در کشور روشن بماند و بانک‎ها هم در پیگیری مطالبات خود باید همین‌گونه عمل کنند.