سایت ارزی (Arzee)/ روزانه ۳۶۰ تن پسماند میوه و تره بار که از آن با عنوان طلای سیاه یاد می شود در استان تهران دور ریخته می شود.