اکو ایران/ عملکرد مالی سه شرکت خودروساز بورسی کشور مربوط به دوره بهار اعلام شد. 

بر اساس این گزارش، به رغم رشد تولید و فروش خودروسازان در سه ماهه امسال نسبت به سه ماهه سال 98 اما میزان زیان صنعت خودروسازی بیش از 1500 میلیارد تومان افزایش یافته است.