اقتصاد آنلاین/ طی سه سال اخیر بازار خودرو همچون سایر بازارها شرایط ملتهب و افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرده‌است.
درک شرایط کنونی بازار خودرو منوط به فهم و تفکیک انواع تقاضا در این بازار و فضای حاکم بر اقتصاد کلان کشور است. ویژگی تقاضا در بازار خودرو چیست و چگونه به افزایش قیمت دامن می‌زند؟ پاسخ این سوال را در این ویدئو ببینید.