صدا و سیما/ دلایل نابسامانی های بازار و راه حل این نا بسامانی را در این ویدئو مشاهده نمائید.