اکو ایران/ سه عضو تیم اقتصادی دولت، امروز نشست مشترکی برگزار کردند. نشستی که در آن وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند. 

در این نشست که خبرها و آمارهایی سراسر مثبت از عملکرد دوساله دولت داده شد، رییس کل بانک مرکزی با خبرهای دست اولی آمده بود، محمدرضا فرزین از کاهش رشد نقدینگی، بهبود ضریب جینی، خبرهای خوش آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران و تورم ماهانه صفر درصدی در ماه گذشته خبر داد.