سایت ارزی (Arzee)/یک مقام مسئول کارگری از شورای عالی کار خواست مذاکرات دستمزد سال آینده را طی ماه های آینده آغاز کند تا تعین دستمزد کارگران به سرنوشت مزد سال ۹۹ دچار نشود.

فتح اله بیات بازنگری مجدد دستمزد در نیمه دوم سال را بعید دانست و گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده که هر چقدر بر اصلاح و بازنگری دستمزد تاکید می کنیم، نتیجه نمی دهد و با وضعیتی که امسال در بحث دستمزد و حق مسکن شاهد بودیم، بعید است که به سمت بازنگری مزد در نیمه دوم سال برویم و باید مثل سالهای گذشته به انتظار مذاکرات فشرده روزهای آخر سال بمانیم.

وی افزود: متاسفانه روند تعیین حقوق و دستمزد امسال کارگران را اذیت کرد و خانوارهای آنان را نگران کرد لذا معتقدم باید قبل از پایان سال تکلیف رقم دستمزد مشخص شود و وضع معیشت کارگران به شکل منطقی و علمی مورد بحث و مذاکره قرار گیرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به تاخیر تصویب افزایش حق مسکن کارگران اظهار کرد: در شرایطی که پیشنهاد افزایش حق مسکن با حضور سه وزیر دولت مطرح و تصویب می شود نیازی به مصوبه هیات وزیران برای عملی شدن نیست و وزارت کار می تواند آن را اصلاح آن را در دستور کار قرار بدهد.
بیات ادامه داد: روند اصلاح تعیین حق مسکن نیز باید از شورای عالی کار آغاز شود، به این نحو که شورا درخواست بدهد و آن را با وزارت کار در میان بگذارد و مصوبه اش را بگیرد. مثل بن خواربار و سایر مزایا که روی حقوق می آید، تکلیف افزایش حق مسکن هم در شورای عالی کار مشخص شود.
با تصویب هیات وزیران مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت.حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که با وجود پیشنهاد و تصویب در شورای عالی کار برای اجرایی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد.