اکو ایران/ خیلی از آدم‌ها به دنبال به دست آوردن رایگان بسیاری از کالا‌ها و خدمات هستند.

میلتون فریدمن اقتصاددان مشهور، جمله‌ای دارد که برای بسیاری آشناست.
چیزی به عنوان ناهار مجانی وجود ندارد!
اما آیا در اقتصاد چیز مجانی وجود دارد؟
حالا این‌ روزها دولت در مصوبه‌ای نرخ برق را برای کم‌مصرف‌ها رایگان کرده است.
خطای چنین اقدامات پوپولیستی چیست؟
در شرایطی که کمتر از یک سال به پایان عمر دولت مانده انتظار می‌رود دولت از اقدامات پوپولیستی و غیرمتعارف پرهیز کند و تلاش کند اقتصاد را در وضعیت متعارف حفظ کند تا نهایتا به دولت بعد تحویل دهد.