سایت ارزی (Arzee)/ وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: کسانی که دارایکم را با تخفیف خرید کرده اند برای خرید دارادوم میتوانند تا سقف خرید 3 میلیون تومان از تخفیف برخوردار شوند و 2 میلیون تومان بدون تخفیف خرید کنند