2024/05/29

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

دارایکم | تحلیل‌های سریالی دارایکم

دارایکم | تحلیل‌های سریالی دارایکم

دارایکم | تحلیل‌های سریالی دارایکم

در ادامه تحلیل‌های سریالی دارایکم در این نوشتار به بروزرسانی نمودار این صندوق پرداخته‌ایم.

تحلیل ارائه شده از دارایکم (11 آبان 1401)

براساس داده های روزانه صندوق دارایکم درون یک کانال نزولی در نوسان میباشد. در همین راستا طی روزهای اخیر با رسیدن قیمت به کف این کانال نزولی بار دیگر شاهد واکنش مثبت قیمت به این ناحیه ی حمایتی بودیم. (مطابق تصویر ذیل)

نمودار روزانه صندوق دارایکم(11 آبان 1401)

شایان ذکر است در شرایط فعلی بازار حمایت مهم دارایکم در حدود قیمتی  82000-7750 تومان و مقاومت مهم این صندوق در حدود قیمتی 11560 – 10850 تومان واقع شده است.

تحلیل ارائه شده از دارایکم ( 17 دی 1401)

دارایکم پس از صعود حدود 30 درصدی از کف کانال نزولی خود، حال به حدود مقاومتی مهمی رسیده است.
حدود قیمتی فعلی تا سقف کانال نزولی مقاومت تعیین کننده‌ی پیش روی صندوق جهت تعیین روند آتی قمیت به شمار میرود.

نمودار روزانه دارایکم ( 17 دی 1401)

بروزرسانی تحلیل دارایکم | 10 بهمن 1401

طی روزهای اخیر و در مواجهه با ناحیه‌ی مقاومتی شاهد افزایش عرضه‌ها در صندوق بودیم.

نمودار روزانه دارایکم

حال و در شرایط فعلی بازار، حمایت کوتاه مدتی دارایکم در حدود قیمتی 10000-9250 تومان و حمایت میان مدتی نماد در حدود کف کانال نوسانیِ فعلی واقع شده است.
از این رو میتوان در هر کدام از حدود حمایتی یادشده با رعایت حدضرر تثبیت قیمت ذیل نواحی (با رعایت اصول مدیریت سرمایه) اقدام به خرید به هدف صعود مجدد تا سقف کانال نمود.

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید