اکو ایران/ تصمیم سازمان بورس برای اعمال دامنه نوسان نامتقارن، شرایط بد قبلی را بدتر کرد و کار به جایی رسید که حتی ارزش معاملات خردی کمتر از هزار میلیارد تومان را هم در روزهای گذشته ثبت کردیم.

به نظر می‌رسد خودسوزی بورس مربوط به سهامداران نباشد، این بورس بود که خودسوزی کرد!