خراسان/با وجود آن که تاکنون ۱۳ میلیون مالک، اطلاعات واحدهای مسکونی خود را در سامانه املاک و اسکان بارگذاری کرده‌اند فقط ۲۰۰۰ نفر به داشتن بیش از یک خانه اذعان کرده اند. این در حالی است که آمار وزیر راه از مالکان بیش از یک منزل، 1.5 میلیون نفر است. به گزارش سایت ارزی (Arzee)،  سامانه املاک و اسکان به منظور درج اطلاعات واحدهای مسکونی اعم از خالی و دارای سکنه برای برنامه ریزی بهتر از بهمن ماه ۱۳۹۸ رونمایی و مرداد ماه امسال وارد فاز اجرایی شد.در هفته های اخیر روزانه ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان  حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی موجود در کشور ارسال شده که تاکنون ۱۳ میلیون خود اظهاری صورت گرفته است. با این حال، از این تعداد فقط ۲۰۰۰ نفر به داشتن بیش از یک خانه اذعان کرده‌اند که  هیچ تناسبی با حدود 2.6 میلیون واحد خالی که پیشتر و به استناد آمار موجود، گفته می شد ندارد. این در حالی است که مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند از طریق خوداظهاری ،وضعیت سکونت واحدهای مسکونی اعم از خالی یا دارای سکنه بودن مشخص می‌شود.  از طرف دیگر به نظر می رسد سامانه هنوز به طور کامل به ۱۶ منبع اطلاعاتی متصل نشده است.