اکو ایران/ آیا ایران درگیر یک ابرتورم می‌شود؟ سیاست های دولت در سال ۱۴۰۰، اقتصاد ایران را به کدام سمت می‌برد؟

کامران ندری، اقتصاددان پولی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق پاسخ می‌دهد.