تسنیم/ رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: کسانی که صندوق دارا اول را قبلا با تخفیف ۲۰ درصد خریداری کردند می‌توانند تفاوتش را تا ۵ میلیون تومان با همین تخفیف خریداری کنند.