سایت ارزی (Arzee)/ هر سال حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب زیرزمینی که آب با کیفیتی است و با تصفیه آن، بخشی به مصرف شرب می‌رسد برای فضای سبز استفاده می‌شد، اما طبق اعلام وزیر نیرو برنامه‌ریزی شده تا از فاضلاب تصفیه شده در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد تا به کاهش بیلان منفی سفره کمک کند.

در راستای چاره‌اندیشی برای کنترل افت و کسری مخزن حادث شده در آبخوان‌ها، وزارت نیرو با تعریف طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در سال ۸۴ برنامه‌های خود درزمینه بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی را آغاز کرد ولی با توجه به عدم حمایت دستگاه‌های دیگر که همکاری آنها در این زمینه الزامی است و همچنین نبود عزم جدی میان مقامات عالی کشور در سالهای قبل و عدم تأمین اعتبار کافی، نتایج مطلوبی از طرح حاصل نشد.

مجدداً با فعال شدن شورای عالی آب در دولت یازدهم، وزارت نیرو برنامه‌های خود را در جلسه هشتم شورای عالی آب در سال ۹۲ ارائه و ابتدا مصوبه‌ای تحت عنوان برخورد قانونی با برداشت‌های غیر مجاز و نهایتا تبدیل به طرحی شد تحت عنوان طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور مشتمل بر ۱۵ پروژه که در جلسه پانزدهم شورای عالی آب کشور در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۳ تصویب شد و در کنار این طرح تکالیفی نیز برای برای وزارت خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و کشور مشخص شد.

کاهش بیلان منفی آب های زیرزمینی

آنطور که رضا اردکانیان وزیر نیرو درباره تراز منفی ذخایر آب زیرزمینی اعلام کرده هم اکنون ۵.۶ میلیون متر بیلان ما از سفره‌های زیرزمینی منفی است و با فرونشست زمین در برخی از دشت‌ها مواجه هستیم، باید چاره‌ای اندیشیده شود که شروع هم شده است. با بارش‌های خوب یکی دو سال اخیر و مراقبت‌های به عمل آمده، این بیلان منفی در یک سال گذشته ۱.۱ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.

 باید چاره‌ای اندیشیده شود که شروع هم شده است. با بارش‌های خوب یکی دو سال اخیر و مراقبت‌های به عمل آمده، این بیلان منفی در یک سال گذشته ۱.۱ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.

شهرداری ها جدی گرفتند

وی در این زمینه از امضای توافقی با شهردار تهران در روزهای پیش رو خبر داد،   به این معنا که هر سال حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب زیرزمینی که آب با کیفیتی است و با تصفیه آن، بخشی به مصرف شرب می‌رسد برای فضای سبز استفاده می‌شد، برنامه‌ریزی شده تا از فاضلاب تصفیه شده به این منظور در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد و به کاهش بیلان منفی سفره کمک کنیم. با توجه به الگو بودن تهران، انتظار می‌رود این حرکت در سطح کشور توسعه یابد.

به گفته وی طرح تعادل‌بخشی به منابع آب زیرزمینی نیز با جدیت دنبال می‌شود؛ استان‌های زیادی هستند که در اجرای قانون، چاه‌های غیرمجاز خود را بسته‌اند. برای تشویق این‌ها درصدی از کمکی که به سفره کرده‌اند به بخش صنعت تخصیص شده و برای معیشت اینها باید فکری شود. این تخصیص در اختیار استانداران قرار گرفته که در قالب ضوابط موجود بتوانند به صنعت و صنایع کشاورزی تخصیص دهند.

طی ۵۰ سال برداشت از منابع آب زیرزمینی، موجب شده تا بیش از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب از ذخایر این منبع آبی کاسته شود افت سطح آب زیرزمینی به‌ معنی برداشت از ذخایر تجدیدناپذیر سفره آب زیرزمینی است که این موضوع یک تهدید به حساب می آید.

افت سطح آب زیرزمینی پیامدهای مخربی مانند خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، از بین رفتن پوشش گیاهی، افزایش گرد و خاک، نشست زمین، ایجاد فروچاله‌ها و شکاف‌های طولانی در دشت‌ها و شور شدن آب زیرزمینی به دنبال دارد.

بررسی تغییرات تراز آب زیرزمینی طی ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که اغلب محدوده‌های مطالعاتی دارای افت سطح آب زیرزمینی هستند. گرچه در بیشتر محدوده‌ها میانگین افت سالانه کمتر از نیم متر است اما آبخوان‌های مهم کشور که نقش مهمی در تامین مصارف دارند عمدتاً دارای افت بیش از نیم‌ متر در سال هستند.