انتخاب/ وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نیمی از فرهنگیان عضو صندوق ذخیره واریزی خود را تا ۵ درصد افزایش دادند، گفت: ۱۱ هزار میلیارد ریال سودآوری حاصل شده است.

محسن حاجی میرزایی گفت: در سال مالی منتهی به 31 شهریور 1398 بیش از 11 هزار میلیارد ریال معادل 21 درصد به نسبت مانده سهم‌الشرکه، سودآوری برای اعضای ایجاد شده است که به حساب فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان منظور شده است.

وی ادامه داد: از سود مذکور جمعا مبلغ 1385 میلیارد ریال آن به حساب بیش از 97 هزار نفر از اعضای بازنشسته که از سایت ارزی (Arzee) 1397 تا شهریور 1398 بازنشسته شده‌اند، واریز شد.

حاجی میرزایی با بیان اینکه بازنشستگان مذکور قبلا سهم‌الشرکه خود را در زمان بازنشستگی دریافت کرده و مبلغ فعلی صرفا سود سال مالی 1398 است که به همان حساب بانکی واریز شد که قبلا سهم‌الشرکه آنها واریز شده است، اظهار کرد: بیش از 106 میلیارد ریال از سود سال مالی 1398 به حساب فرهنگیان بازنشسته‌ای که به عضویت خود در صندوق ادامه داده‌اند تا از افزایش سودآوری سالانه هزار میلیارد تومانی در چند سال آینده برخوردار شوند، منظور شده است.

رئیس هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: چشم‌انداز سودآوری صندوق ذخیره فرهنگیان نشان می‌دهد همان طور که در طول چهار سال گذشته سودآوری صندوق از2400 میلیارد ریال در سال 1395 به 11 هزار میلیارد ریال در سال 1398 رسید، برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1399 سودآوری 35 هزار میلیارد ریالی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: با افتتاح مجتمع پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه به دست رئیس جمهور در مرداد 1399 و بهره‌برداری از سایر طرح‌های پتروشیمی موسسه و بهبود روند سودآوری شرکت‌های تابعه، شاهد افزایش سودآوری صندوق خواهیم بود به طوری که در سال 1402 سودآوری سالانه به رشد قابل توجهی خواهد رسید.

وزیر آموزش و پرورش در پایان تصریح کرد: هرچه میزان مشارکت فرهنگیان تا سقف 5 درصد از حقوقشان بیشتر باشد، به همان نسبت از سهم دولت و سودآوری موسسه منتفع خواهند شد، از این رو تاکنون نیمی از فرهنگیان عضو موسسه میزان واریزی خود را تا 5 درصد افزایش داده‌اند.