خبرگزاری دانشجو/ پورابراهیمی گفت: مصوبه نهایی کمیسیون اقتصادی برای سهام دار کردن ۲۰ میلیون جامانده سهام عدالت برای تصویب به صحن فرستاده شد.