سایت ارزی (Arzee)/ وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت تخم مرغ به نرخ مصوب تا دو روز آینده باز می‌گردد.