سایت ارزی (Arzee)/ معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم با همکاری شبکه بانکی، پرداخت وام حمایتی شرکت‌های حمل و نقل ریلی آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا، از نیمه شهریور آغاز شود.

سعید رسولی در خصوص پرداخت وام حمایتی به شرکت‌های حمل و نقل ریلی آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا، گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، قرار است ۹۴۰ میلیارد تومان وام به شرکت‌های حمل و نقل مسافری در بخش صنعت ریلی که از این بیماری و بدلیل کاهش شدید درآمدهای خود متضرر شده اند، پرداخت شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی، افزود: برای هر شرکت سهمیه‌ای تعریف شده و این شرکت‌ها برای طی مراحل اداری به بانک‌های عامل معرفی شده اند، اما تا امروز، هیچ شرکت حمل و نقل ریلی این وام را دریافت نکرده است.

رسولی، با اشاره به کاهش شدید درآمد شرکت‌های مسافری ریلی پس از شیوع کرونا، افزود: در شش ماه گذشته درآمد شرکت‌های بخش مسافری راه آهن به شدت کاهش یافته و وضعیت درآمدی اکثر آن‌ها حاد شده است و با توجه به اینکه بر اساس مقررات وزارت راه و شهرسازی و همچنین تعهدات اخلاقی خود شرکتها، هیچ یک از کارکنان این بخش تعدیل و اخراج نشده اند، از شبکه بانکی توقع داریم که در پرداخت این وام به شرکت‌ها تعجیل کند.

وی افزود: پرونده اکثر شرکت‌های مشمول دریافت وام در مرحله تکمیل مدارک یا سپردن وثیقه است و بر اساس پیگیری‌های جدی که در سطح وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن شده است امیدواریم حداکثر تا نیمه شهریور، تعدادی از شرکت‌ها موفق به دریافت این وام حمایتی شوند.