اکو ایران/ تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن هنوز از پا نیفتاده و مشغول خرید خانه‌های دوم و بیشتر است!

اما آیا برد این نوع ملاکان در دوره آتی همچون دوره‌های قبل است یا این بار «تهدیدها و ریسک‌هایی» متوجه خریداران سرمایه‌ای است؟ فرید قدیری و علیرضا اشکان توضیح‌ می‌دهند.