صدا و سیما/احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: گذشت زمانی که برخی نزدیکان دولت‌های قبل کارهایی انجام می‌دادند که خط قرمز حساب می‌شد. مصونیت در مولدسازی سوء برداشت است. در دولت سیزدهم هیچکس نمی‌تواند از پاسخگویی درباره فساد فرار کند.