اکو ایران

یک روز دیگر برای سهامداران در حالی به اتمام رسید که بازهم بیشتر سهم‎ها صف فروش بودند. با این که خبر حمایت‎ها از بازار سرمایه هر روز شنیده می‎شود، اما تغییر محسوسی هنوز مشاهده نشده است. امروز بازار با خروج پول حقیقی به کار خود خاتمه داد. این خروج پول هر روزه از بازار قطعا می‎تواند تبعاتی بر روی بازارهای دیگر نیز داشته باشد. باید منتظر روزهای آتی ماند تا ببینیم روند بازار چه تغییری می‎کند؟