1401/02/27

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

حقیقی ها واقعا برگشتند؟

حقیقی ها واقعا برگشتند؟

حقیقی ها واقعا برگشتند؟

به گزارش ارزی(Arzee.ir) به نقل از اقتصاد آنلاین

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، تحت چنین شرایطی سهامداران خرد که از 27 هفته پیش تمایلی به حضور فعال در سمت خرید سهام نداشتند، بالاخره خودی نشان داده و خالص ورود 360 میلیارد‌ تومانی را ثبت کردند.

عملکرد بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان در صنایع

در جریان دادوستدهای هفته سوم اسفندماه، از 39 صنعت فعال بورسی، 14 گروه میزبان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی جدیدی بودند. سهامدارانی که زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این صنایع را در هفته گذشته برای خرید مناسب ارزیابی کردند. در صدر این گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، صنعت محصولات شیمیایی خودنمایی می‌کرد.

این صنعت با محوریت نماد «شپدیس» در مجموع هفته شاهد انتقال سهامی به ارزش 259 ‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 290‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در ادامه نوبت به پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها رسید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا در رتبه دوم لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار گیرند. این گروه معاملات هفتگی خود را با خالص خرید 121 ‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 794‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به پایان رساند.

دو گروه کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور فلزات اساسی و کانه‌‌‌‌‌‌‌‌های فلزی نیز مورد‌توجه سهامداران خرد قرارگرفتند تا به ترتیب با ورود 91 و 51 میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌تومانی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی همراه شوند. رشد بهای نفت و فلزات به سبب اعمال ممنوعیت‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید بر واردات از روسیه توسط غربی‌‌‌‌‌‌‌‌ها مهم‌ترین عامل جذابیت سهام کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌محور برای سهامداران خرد بود، ضمن آنکه خوش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌های برجامی سبب شد تا دو گروه خودرو و بانک نیز در لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها جای گیرند.

این دو صنعت در هفته‌ای که گذشت در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش 48 میلیارد‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن‌‌‌‌‌‌‌‌سوی بازار اما 25 صنعت همچنان با خروج این دسته از بازیگران بورسی مواجه شدند. در صدر آنها اما دارویی‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار داشتند که با انتقال سهامی به ارزش 53 ‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 260‌میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی مواجه شدند. سیمانی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در شرایطی مشابه خالص فروش 24 ‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 203‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌تومانی را تجربه کردند.

نگاهی به روزهای هفته

شنبه: معاملات هفته گذشته در حالی آغاز شد که شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل سهام 38/ 1درصد افزایش را تجربه کرد و همزمان نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز 49/ 0درصد رشد کرد. در این روز سهامی به ارزش 153‌میلیارد و 907 ‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا شد.

خوش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌های برجامی سبب شد تا شاهد سه گروه موسوم به برجامی یعنی بانک، خودرو، حمل‌‌‌‌‌‌‌‌ونقل در کانون توجه بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان حقیقی قرار گیرند. آمارها نشان می‌دهد روز شنبه این سه صنعت در مجموع شاهد جذب 181‌میلیارد و 818‌میلیون‌تومان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ خرد به زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های خود بودند.

دو گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی نیز تحت‌تاثیر رشد قیمت‌های جهانی نفت و فلزات روز شنبه پرمخاطب بودند و به ترتیب خالص خرید 50 و 20 میلیارد‌تومانی سهامداران حقیقی را تجربه کردند. پالایشگاهی‌ها اما شرایطی عکس را تجربه کردند و با خروج 32‌میلیارد و 694‌میلیون‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شدند.

در این گروه «شتران» بیشترین خالص فروش سهامداران خرد را تجربه کرد، پس از آن نوبت به دارویی‌‌‌‌‌‌‌‌ها رسید‌ تا شاهد انتقال سهامی به ارزش 21‌میلیارد و 325‌میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند.

یکشنبه: در دومین روز کاری هفته قبل، شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس تهران 83/ 1درصد دیگر افزایش ارتفاع داد و نماگر هموزن نیز شاهد رشد 85/ 0‌‌‌‌‌‌‌‌درصدی بود.

روز یکشنبه موتور سوم صعود سهام نیز روشن شد، به این ترتیب در کنار پابرجا بودن دو محرک قیمـت‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی و خوش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌های برجامی، روز یکشنبه پارلمان‌‌‌‌‌‌‌‌نشین‌‌‌‌‌‌‌‌ها با رای مثبت به حذف دلار4200، سومین محرک را در اختیار بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها گذاشتند تا شاهد تحرکات جدی تقاضا در صنایع درگیر با این ارز باشیم.

به این ترتیب در دومین روز کاری هفته، سهامی به ارزش 321‌میلیارد و 898‌میلیون‌تومان به پرتفوی سهامداران خرد افزوده شد که بیشترین خالص خرید این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان از 15 آبان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه سال‌جاری بود.

در این روز در مقابل خروج سهامداران خرد از 19 صنعت، 20 گروه در لیست ورود حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جای گرفتند. پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها رتبه نخست خالص خرید مثبت سهامداران خرد را به ارزش 87‌میلیارد و 794‌میلیون‌تومان در اختیار گرفتند و در ادامه نوبت به چهار گروه کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌محور فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، کانه فلزی و چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی رسید.

دو گروه زراعت و مواد دارویی نیز به واسطه موافقت مجلس با حذف دلار 4200، پرتقاضا ظاهر شدند و در مجموع ورود حدود 15میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها را تجربه کردند. در آن‌سوی بازار اما بیشترین خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد از گروه حمل‌ونقل به میزان 11‌میلیارد و 645‌میلیون‌تومان رقم خورد و پس از آن نوبت به ‌دستگاه‌های برقی با جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 4/ 7‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی رسید.

دوشنبه: در میانه هفته گذشته، شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس تهران به صعود خود برای سومین روز متوالی ادامه داد و رشد 54/ 1درصدی را تجربه کرد.

نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز 84/ 0درصد دیگر افزایش ارتفاع داد تا برای ششمین روز پیاپی سبز باشد. بازگشایی سبز بازارهای جهانی خونی تازه در رگ‌‌‌‌‌‌‌‌های بورس تزریق کرد و با صعود بهای طلای‌سیاه به سطوح بالاتر از 130 دلار بر هر بشکه، پتروپالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها پرتقاضا ظاهر شدند.

در مجموع روز دوشنبه 151‌میلیارد و 276‌میلیون‌تومان سرمایه خرد دیگر جذب معاملات سهام شد اما در مقابل خالص خرید مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در 14 گروه، 25 صنعت با خروج این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان مواجه شدند.

در صدر لیست ورود حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها همان‌طور که اشاره شد دو گروه محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی جای گرفتند که به ترتیب شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 168 و 138 میلیارد‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند، پس از آن نیز کانه‌‌‌‌‌‌‌‌های فلزی بیشترین ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد را تجربه کردند.

در آن‌سوی بازار اما سه صنعت برجامی بانک، خودرو و حمل‌ونقل بیشترین خروج سهامداران حقیقی را تجربه کردند. افزایش نگرانی‌های برجامی و گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهامداران مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌بر اینکه واکنش روسیه به تحریم می‌تواند در مسیر توافق ایران با قدرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی و احیای برجام خلل ایجاد کند، سبب شد تا این سه گروه در مجموع با خالص خروج 130 میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شوند.

سه‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه: پس از سه روز رشد متوالی و افزایش حدود 5‌درصدی شاخص کل، فعال‌شدن موج جدید شناسایی سود و بازگشت آرامش به بازارهای جهانی سبب شد تا مسیر نماگرهای بورسی تغییر کند. در این روز شاخص‌کل 47/ 0درصد افت کرد و نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز 64/ 0‌درصد عقب‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی کرد. از این رو حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز خالص خروج مثبتی را رقم زدند.

روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه سهامی به ارزش 286 میلیارد‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جا شد و تنها 6 صنعت در لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها جای گرفتند، در مقابل اما شاهد خروج این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران از 31گروه بودیم.

در صدر این لیست خروجی نام صنایعی همچون فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی، بانک، محصولات شیمیایی و خودرو به چشم می‌خورد که در روزهای قبل با بیشترین ورود سرمایه خرد همراه شده بودند.

چهارشنبه: در پایان هفته گذشته ورق بورس دوباره برگشت و شاهد صعود 88/ 0شاخص‌کل بورس تهران بودیم. نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز 69/ 0درصد افزایش ارتفاع داد.

تحت این شرایط سهامداران حقیقی هرچند کم‌‌‌‌‌‌‌‌مقدار اما خالص خرید مثبتی را رقم زدند و 19 میلیارد‌تومان سرمایه وارد گردونه معاملات سهام کردند.

خودرو و بانک روز چهارشنبه مجددا به لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها برگشتند و در مجموع شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 36 میلیارد‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند، در مقابل اما دارو و سیمان با بیشترین خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد به ترتیب به میزان 3/ 8 و 2/ 6میلیارد‌تومان مواجه شدند.

منبع:
دنیای اقتصاد

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *