سایت ارزی (Arzee)/ دکتر قاضی زاده در مورد لایحه جدید بودجه گفت: به نظر من بودجه جدید هنوز هم اشکالاتی زیادی دارد ،حقوق های 15 برابر هنوز هم هنوز مطلوب نیست،ولی بازهم یه حرکت روبه جلو است.