ایبنا/ جهش ۱۱ برابری فروش نفت ایران به چین. ویدئو را مشاهده نمائید.