فارس/در مردادماه برخلاف انتظارات میزان عرضه و خرید ارز در نیما نسبت به تیر ماه افت قابل توجهی داشته است اما در ۶ روز اول شهریورماه میزان خرید ارز توسط صرافی‌های رسمی در نیما معادل نیمی از کل خریدها در مردادماه بوده است.

  باوجود اقدامات بانک مرکزی برای انتقال ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور برای تامین نیازهای ارزی کشور، در مرداد ماه میزان عرضه ارز در سامانه نیما کاهش یافته اما در 6 روز اول سال 99 میزان عرضه و میزان خرید ارز رشد قابل توجهی پیدا کرده است به‌طوری‌که میزان خرید ارز در 6 روز اول معادل نیمی از کل خریدها در طول مردادماه است.