خراسان/ معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پیشنهاد  طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می شد می تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح ها و ایده های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.

به گزارش سایت ارزی (Arzee)، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می شد می تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح ها و ایده های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود. وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصی سازی به عنوان یکی دیگر از جهت گیری های بودجه سال ۱۴۰۰ خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از مقامات کشور در رسانه های مختلف هر روز علیه خصوصی سازی سخنانی مطرح می کنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصی سازی در کشور با مشکلات زیادی مواجه شده است. باید در جهت گیری های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی سازی تمرکز شود تا شاهد توسعه خصوصی سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم. درخور ذکر است که حدود یک ماه قبل رئیس جمهور از طرحی تحت عنوان گشایش اقتصادی نام برد که براساس آن قرار بود پیش فروش نفت با موعد 2 ساله برای بازپرداخت صورت گیرد که برخی کارشناسان و از جمله روسای قوای مقننه و قضاییه با این طرح مخالفت کردند. استدلال مخالفان، ایجاد تعهد سنگین برای دولت بعدی و تاثیر منفی این طرح بر انتظارات افزایش نرخ ارز بود. در این میان مجلس طرحی مبتنی بر فروش نفت به پالایشگاه های داخلی و افزایش ظرفیت پالایش نفت با هدف فروش فراورده های نفتی مطرح کرد. با این حال به نظر می رسد دولت از پایه و اساس از اجرای این طرح صرف نظر کرده است.