تسنیم/مطابق مصوبات جدید ستاد ملی توسعه و حمایت از مشاغل خانگی افزایش وام کارآفرینی از ۲به ۴میلیارد تومان به زودی به استان ها ابلاغ می شود.

یکی از اقدامات برای کاهش نرخ بیکاری رونق در کسب و کارهای خانگی است که این مسئله در دولت سیزدهم با اهتمام بیشتری دنبال می شود. به گفته ی بیرانوند,معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرعت صدور مجوز‌های خانگی 380درصد رشد داشته و خانواده‌های عزیز برای دریافت مجوز خانگی، به درگاه ملی کسب و کار مراجعه می‌کنند.
آنطور که معاون وزیرکار می گوید سرعت مجوز‌ها بالا رفته و مشاغل خانگی رشد داشته اند،به عبارتی 50 درصد تامین مالی  در شغل‌های خانگی افزایش داشته و پرداخت هزینه مشاغل خانگی 10برابر رشد یافته است.
اما در جلسه اخیر ستاد ملی توسعه و حمایت از مشاغل خانگی 12مصوبه تصویب شده است که مهمترین آنها افزایش رشته‌های مشاغل خانگی از 521به 655رشته بود.
از دیگر مصوبات این جلسه تشکیل تعاونی های تأمین نیاز استان ها در مشاغل خانگی بوده است که طبق گزارش وزارت کار با همکاری معاونت تعاون این موضوع شروع شده است. از دیگر مصوبات این است که با همکاری وزارت نیرو متقاضیان مشاغل خانگی به راحتی می توانند برای نصب پنل خورشیدی مجوز دریافت کنند و با نصب نیروگاه پشت بامی و تولید برق درآمد زایی داشته باشند.
یکی از مصوبات مهم این جلسه افزایش تسهیلات برای حمایت از مشاغل خانگی بود که به گفته ی آزیتا همتیان، رییس دبیر خانه توسعه و حمایت از مشاغل خانگی رقم وام خود اشتغالی از 100به 150میلیون تومان و وام کارفرمایی از 2به 4میلیارد تومان افزایش یافته که به زودی به استان‌ها برای اجرا ابلاغ می‌شود.