فارس/ جزئیات ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 نشان می‌دهد پرداخت حقوق کارکنان دولت فقط با ثبت در سامانه پاکنا میسر خواهد بود که اطلاعات آن باید تا 20 اردیبهشت ثبت شود.

 ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 ابلاغ شد. براساس جزئیات آن، دستگاه‌های اجرایی تا 20 اردیبهشت ماه موظف به ثبت یا به روز رسانی اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کنارکنان براساس ضوابط و مقررات هستند. این اطلاعات در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری پاکنا ثبت می‌شود.

پاداش هیات مدیره شرکتها و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه و حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی مجاز است.

دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست حقوق و مزایای کارکنان خود را هر ماه به تفکیک استانها به خزانه داری کل کشور ارسال کنند.

به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.