فارس/ معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور در سال ۹۹ اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور در سال ۹۹ به تعداد ۲۴ فقره قرارداد و به میزان سرمایه گذاری بالغ بر ۲۴۰۰۰ میلیارد ریال است.

فرهاد منتصر کوهساری با بیان اینکه تهیه و روزآمدسازی بسته‌های مختلف جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ساخت و توسعه انواع زیرساخت‌ها و تأسیسات و فعالیت های دریایی‌ در دستور کار قرار گفت، گفت: تهیه و روزآمدسازی بسته های مختلف جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ساخت و توسعه انواع زیرساخت ها و تأسیسات و فعالیت های دریایی، تدوین و به روز رسانی قوانین مناسب برای تخصیص درصدی از درآمدهای دولت ناشی از فعالیت های تجاری دریایی به توسعه مناطق ساحلی و حفاظت از محیط زیست دریایی حداکثر تا دو سال پس از تصویب و ابلاغ سند، بخشی از این مشوق ها است.

وی حمایت از تشکیل شرکت های بیمه تخصصی دریایی و فعالیت شرکت های بیمه ای موجود در حوزه دریا و ارائه پوشش های بیمه ای خاص را از دیگر مشوق ها در این بخش دانست و گفت: ظرفیت سازی قانونی به منظور ارائه تسهیلات مالی مطابق با نرخ و عرف بین الملل به منظور توسعه فعالیت های دریایی با تأکید بر حوزه های مزیت دار و رقابتی با رعایت استفاده از حداکثر توان داخلی و همچنین تسهیل شرایط صدور ضمانت نامه بانکی و غیربانکی توسط صندوق توسعه صنایع دریایی حداکثر تا دو سال پس از تصویب و ابلاغ سند، از دیگر مشوق ها برای جذب سرمایه بخش خصوصی در بنادر است.

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی به اعطای تسهیلات در نظام بانکی بر مبنای مشارکت و بهره برداری در پروژه های دریایی به جای اخذ وثیقه به عنوان دیگر مشوق دولت برای جذب سرمایه گذاری خصوصی در بنادر اشاره کرد و گفت: ارتقاء صندوق توسعه صنایع دریایی به سطح نهاد مالی توسعه ای دریایی کشور و تأمین سرمایه متناسب و همچنین تدوین آیین نامه های اجرایی به منظور پذیرش فعالیت های صنعتی و خدماتی بین المللی دریایی به عنوان محصولات صادراتی و بهره گیری از مزایای مربوطه، از دیگر مشوق های دولت برای جذب سرمایه بخش خصوصی در بنادر است. 

منتصر کوهساری با اشاره به ۹ مشوق دولت برای ترغیب سرمایه گذار، گفت: هدف‌گذاری جذب سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در بنادر برای سال ۱۴۰۰ «افزایش میزان جذب سرمایه گذاری در بنادر از ۱۶۰ به ۱۶۵ هزار میلیارد ریال به صورت تجمیعی» است.