اکو ایران/ مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود، میانگین قیمت زمین و ساختمان کلنگی، زیربنای مسکونی و اجاره در سطح کشور را اعلام کرد.

بر اساس گزارش این مرکز، میانگین قیمت خرید و فروش هر مترمربع «زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی» در بهار امسال در کل کشور 57 هزار و 141 هزار ریال بود که نسبت به زمستان 22.1 درصد و نسبت به بهار سال گذشته 71.8 درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین میانگین معامله هر مترمربع «زیربنای مسکونی» با متوسط عمر 12 سال نسبت به زمستان 18.6 درصد و نسبت به بهار سال گذشته 62.7 درصد افزایش داشته است.

متوسط «اجاره‌بهای ماهیانه» به اضافه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع واحد مسکونی هم در بهار 99 نسبت به بهار 98 با 36.1 درصد افزایش مواجه بود.