سایت ارزی (Arzee)/ در دولت تدبیر و امید طی دو سال گذشته بیش از هزار کیلومتر شبکه ریلی در کشور احداث و تکمیل شده است.

در گزارشی که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، آمده است: در سال ١٣٩٧ بیش از ٣١١  کیلومتر و در سال گذشته  ٢٠٢ کیلومتر خط راه‌آهن جدید در کریدورهای شمال – جنوب و شرق- غرب کشور احداث و تکمیل شده است.
بر اساس این گزارش در سال ١٣٩٧ بیش از  220 کیلومتر و در سال ١٣٩٨ معادل ١٧۴ کیلومتر خط دوم و سوم راه‌آهن در کنار خطوط شبکه ریلی موجود کشور برای تسهیل تردد ناوگان ریلی احداث شد.

شایان ذکر است، هم اکنون طول خطوط ریلی اصلی و فرعی کشور به 14 هزار کیلومتر افزایش یافته است.