سایت ارزی (Arzee)/باتوجه به ارتقا قابل توجه تولید کالاهای منتخب معدنی به همت فعالان حوزه صنعت و معدن و برنامه‌ریزی‌های انجام شده از زمان بعد از انقلاب اسلامی، محصولاتی از جمله کنسانتره آهن، گندله، آهن‌اسفنجی، کنسانتره مس و مس کاتد که حتی در ابتدای انقلاب فاقد تولید بودند، در سال “جهش تولید”، تولید بیش از چند برابری را تجربه کرده‌اند.

سلسله گزارش‌های بازخوانی پرونده تلاشگران حوزه صنعت و معدن در هفته دولت نشان می‌دهد که در زمینه کنسانتره در سال ۱۳۵۷ و در ابتدای انقلاب اسلامی تولیدی نداشتیم اما تولید این ماده معدنی به ۲۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تن در سال ۱۳۹۲ رسید و امسال نیز تا ۵۰ میلیون تن ارتقا یافته است. میزان رشد برنامه تولید سال ۱۳۹۹ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۲، به میزان ۱۱۰ درصد بوده است.

در بخش گندله نیز در ابتدای انقلاب فاقد تولید بوده‌ایم اما تولید گندله در سال ۱۳۹۲ به ۲۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تن و در سال ۱۳۹۹ به ۴۵ میلیون تن رسید که ارتقای ۱۱۷ درصدی میزان رشد برنامه تولید ۱۳۹۹ نسبت به عملکرد ۱۳۹۲ را نشان می‌دهد.
همچنین میزان تولید آهن اسفنجی نیز در سال 1392 به ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید و در سال 1399 به ۲۸ میلیون تومان ارتقا یافت که رشد ۸۰ درصدی داشته است و این در حالی است که در ابتدای انقلاب اسلامی میزان تولید این ماده معدنی نیز صفر بوده است.
از سوی دیگر تولید فولاد خام کشور که در سال ۱۳۵۷ به میزان ۳۶۸ هزار تن بوده است، در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تن ارتقاء پیدا کرد. میزان رشد تولید این ماده معدنی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۵۷ به میزان ۴۲۷۵ درصد بوده است.

تولید فولاد خام کشور در سال جاری به میزان ۳۰ میلیون تن افزایش یافته که میزان رشد برنامه در این سال نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۲، به میزان ۸۶ درصد شده است.

در حوزه تولید آلومینیوم نیز در ابتدای انقلاب ۱۸ هزار تن تولید داشته‌ایم که رقم در سال ۱۳۹۲ به ۳۲۸ هزار تن رسیده که رشد ۱۷۲۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۵۷ داشته است. در سال جهش تولید، میزاهن تولید آلومینیوم کشور با رشد ۲۲ درصدی نسبت به عملکرد سال ۹۲، به ۴۰۰ میلیون تن ارتقا یافته است.
علاوه براین در حوزه تولید کنسانتره مس نیز در ابتدای انقلاب تولیدی نداشتیم که این میزان در سال ۱۳۹۲ به ۷۸۳ هزار تن و در سال جاری به یک میلیون و ۱۷۰ هزار تن ارتقا یافته است که نشان از میزان رشد ۴۹ درصدی نسبت به برنامه عملکرد سال ۱۳۹۲ دارد.

تولید مس کاتد نیز در ابتدای انقلاب اسلامی صفر بوده که در سال ۱۳۹۲ به ۱۸۶ ۱۳۹۰هزار تن و در سال ۱۳۹۹ به ۲۸۰ هزارتن رسیده است و رشد برنامه ۵۱ درصدی را ثبت کرده است.