شبکه خبر/ توضیحات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره  نرخ سود 22 درصد بین بانکی را در این ویدئو ببینید.