شبکه خبر/ دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم دولت از چهار پالایشگاه در صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم عرضه می شود و از مردم می خواهم که از این فرصت استفاده کنند.