سایت ارزی (Arzee)/ شورای عالی بورس گفت: مردم نباید دچار هیجانات بازار شوند بلکه باید با یک دید بلند مدت در این راستا گام بردارند به علت آنکه دید کوتاه مدت نه تنها سودی ندارد بلکه به ضرر سهام داران هم تمام می‌شود.
 
سعید اسلامی عضو شورای عالی بورس  در گفت‌وگو با سایت ارزی (Arzee) جوان، در خصوص  تصمیمات هیات دولت و شورای عالی بورس به منظور حمایت از بازار سرمایه اظهار کرد: از آنجایی که بازار سرمایه حساسیت های خودش را دارد و مردم هم به عنوان سرمایه گذار در این مسیر گام گذاشتند باید بدانند که به طور طبیعی نوسانات بازار امری طبیعی است. با توجه به تصمیماتی که سازمان بورس اوراق بهادار در هفته گذشته گرفت قرار بر این شد تا در این هفته سیگنال های مثبتی را به بازار تزریق کند.

او گفت: طبق جلساتی که در  شورای عالی بورس برگزار شده این شورا یک سری برنامه های بلند مدتی را به سازمان ارائه داده تا بازار از حالتی که در حال حاضر دارد خارج شود.