فارس/نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی گفت: بر اساس توافق همکاری مشترک اداره خط‌آهن و کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان و ایران، دو طرف بر اهمیت احداث کریدور ریلی چین-افغانستان-ایران توافق دارند و پیگیری‌های لازم از سوی دو کشور برای جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت چین انجام می‌شود.
 
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، سیدحسین میرشفیع با اشاره به حرکت اولین قطار باری در مسیر ریلی خواف-هرات اظهار کرد: نخستین محموله از طریق راه‌آهن کشور ایران به مقصد ایستگاه روزنک ولایت هرات انتقال یافت.

وی با اشاره به قراداد همکاری میان ایران و افغانستان گفت: مقرر شده است کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان نواقص قطعه سوم خواف – هرات را و طی ۶ ماه برطرف و ظرفیت خط را به حداکثر برساند.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی بیان کرد: قطعه ۴ ب این راه آهن نیز توسط کنسرسیوم ریلی احداث خواهد شد و در مورد نحوه تامین هزینه توافق شد.

وی افزود: همچنین بر اساس توافق همکاری مشترک اداره خط‌آهن افغانستان و کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، دو طرف بر اهمیت احداث کریدور ریلی چین-افغانستان-ایران توافق دارند و پیگیری‌های لازم از سوی دو کشور برای جلب سرمایه‌گذاری و مشارکت کشور چین انجام می شود.

‌نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی، طرح راه آهن خواف – هرات را موجب اتصال ریلی ایران و افغانستان دانست و گفت: این خط ریلی تکمیل کننده مسیری ۲ هزار کیلومتری در کریدور ریلی شرق به غرب جهان از چین، افغانستان و ایران به اروپا است و افغانستان را که کشوری محصور در خشکی و بدون دسترسی به آب‌های آزاد جهان است، به شبکه ریلی ایران و بنادر جنوبی کشورمان متصل کرده و از مسیری امن برای ارتباط با اروپا برخوردار می‌کند.
به گفته میرشفیع این خط ریلی برای تجارت ایران و افغانستان راهبردی است و سالانه ظرفیت جابه‌جایی ۵ میلیون تن کالا و یک میلیون مسافر را میان دو کشور ایجاد می‌کند.