سایت ارزی (Arzee)/  سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت تمامی مطالبات زعفران‌کاران با قیمت حمایتی خبر داد و گفت: دولت سیزدهم این کالای مهم را از افت قیمت در بازار صیانت می‌کند تا موجب دلسردی کشاورزان نشود.

«سیدمحمد آقامیری» در رابطه با پرداخت مطالبات زعفران‌کاران افزود: زعفران یک کالای مهم در بخش کشاورزی است و اشتغال و ارزآوری بالایی برای کشور دارد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افت قیمت زعفران در بازار اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی حسب وظیفه حمایت از کشاورزان، تعدیل و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و خرید حمایتی زعفران مازاد در بازار را با قیمت حمایتی در دستور کار خود قرار داد.

آقامیری ادامه داد: در این راستا خرید حمایتی زعفران مازاد از سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با قیمت حمایتی انجام شده است.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ۲۳ تن زعفران با استقرار مراکز خرید در سه استان خریداری و قیمت حمایتی بر قیمت بازار حاکم شده است.

آقامیری با بیان این که عمده پول زعفران پرداخت شده بود، گفت: امروز با پرداخت بهای زعفران باقی مانده، تسویه حساب کامل با کشاورزان زعفران‌کار انجام شد.

وی افزود: بیشترین زعفران خریداری شده از استان خراسان رضوی با حدود ۲۰ تن و کمترین میزان خرید مربوط به استان خراسان جنوبی با یک تن زعفران بوده است.