فرازنیوز/ بنا بر آن‌چه پزشکان می‌گویند اگر بخواهید یک سبد غذایی سالم داشته‌ باشید، برای هر فرد ماهانه حدود یک میلیون تومان هزینه بر می‌دارد.

 این درحالی است که حقوق یک خانواده سه نفره، حدود دو میلیون و ۹۰۰هزارتومان است و برای داشتن تغذیه سالم، مقزوض نیز می‌شود.