تسنیم/ شرکت خدمات نفتی بیکر هیوز اعلام کرد که تعداد دکل های نفتی ایالات متحده باز هم کاهش یافته و به ۱۸۰ سکو رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، شرکت خدمات نفتی بیکر هیوز روز جمعه گزارش داد که تعداد دکل های نفتی ایالات متحده باز هم 3 عدد کاهش یافت و به 180 سکو رسید.

بر اساس این گزارش، تعداد کل سکوهای فعال نفت و گاز در این کشور طی این هفته در حالی ثابت مانده است که سکوهای نفتی 3 عدد کاهش و سکوهای گاز 3 عدد افزایش یافته است.

در حال حاضر تعداد کل سکوهای نفت و گاز ایالات متحده در مقایسه با همین زمان در سال گذشته 650 عدد کاهش یافته است.

برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا درباره تولید نفت در آمریکا طی هفته منتهی به 21 آگوست یعنی آخرین هفته ای که اطلاعات مربوط به آن وجود دارد، با 10.8 میلیون بشکه نفت در روز ثابت مانده است.

تولید نفت در ایالات متحده هم اکنون 2.3 میلیون بشکه در روز کمتر از بالاترین رقم در اوایل سال جاری است.