اقتصاد نیوز/ ملاک دریافت مالیات بر سکه تغییر کرد و در حالیکه در بخشنامه اولیه، مبنای مالیات بر خریداران سکه در سال ۹۸، تنها تحویل بوده اما امروز معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که فروش سکه ملاک اخذ مالیات است.
 
در بخشنامه سال 97 مقرر شده بود که «چنانچه مودیان مشمول نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکه‌های دریافتی معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.» این بند در حقیقت ملاک دریافت مالیات را به فروش سکه و شناسایی سود موکول می‌کرد.

اما این بند در بخشنامه مربوط به سال 98 حذف شد(جزئیات را اینجا بخوانید). در بند یک بخشنامه امسال آمده است: «تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۸ به دریافت حداکثر (۱۸۵) قطعه سکه اقدام نموده مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستور العمل می‌باشند.» در نتیجه خریدار سکه در سال 98، بدون توجه به فروش یا عدم فروش آن، باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام می‌کرد.

اما این دستورالعمل می توانست به جهت حقوقی با اگر و اما روبرو شود، زیرا اگر خریداران سکه به دیوان عدالت اداری مراجعه و از این بخشنامه شکایت می کردند امکان لغو دستور العمل وجود داشت چرا که مالیات بر خرید، نمی‌تواند مستند بر قانون باشد. آنچه که در نظام اقتصادی کشور از آن مالیات اخذ می‌شود، مالیات بر درآمد است. به نظر همین عامل سبب شد تا در دستورالعمل مربوط به سال 98 نیز تغییراتی رخ دهد.   

بر همین اساس، امروز محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی درباره مالیات بر سکه گفت: «طبق آخرین مصوبات سامانه‌ای برای دریافت مالیات بر سکه راه‌اندازی کرده‌ایم و مالیات بر سکه در سال 98 تا سقف 185 قطعه سکه می‌شود که اگر این سکه‌ها را نفروخته باشند این مالیات ستانی به سال‌های آینده موکول خواهند شد اما اگر این سکه‌ها فروخته شده باشد باید مالیات آن را بپردازند.» در نتیجه ملاک اخذ مالیات از سال 98، به فروش باز گشته است. اما یک تفاوت با سال گذشته دارد. 

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که یک تفاوت نسبت به سال 97 وجود دارد؛ در بخشنامه جدید تاکید شده است که مادامی که مودیان، ادعایی به فروش سکه ندارند، ملزم به پرداخت مالیات هستند. این بند یعنی نفروختن سکه نیاز به اثبات دارد. در نتیجه عدم پرداخت مالیات برای آن دسته از خریداران سکه، که اقدام به فروش نکرده‌اند، نیاز به طی مراحل اداری دارد. البته در مورد مبلغ مالیات، تغییری نسبت به بخشنامه اولیه صورت نگرفته است.برخی کارشناسان مالیاتی اعتقاد دارند با توجه به اینکه احتمال دارد در سال های آتی میزان معافیت ها کمتر شود و میزان مالیات نیز افزایش یابد بهتر خریداران حتی در صورت عدم فروش نسبت به تسویه اقدام کنند.