شبکه خبر/ معاون فنی گمرک ایران درباره تسهیل و تسریع در ترخیص کالا‌های اساسی از گمرکات کشور توضیحاتی را ارائه داد.