فارس/ در 5 ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل، فرودگاه سایت ارزی (Arzee)آباد با کاهش 30 درصدی نشست و برخاست هواپیما، کاهش 43 درصدی اعزام و پذیرش مسافر و کاهش 46 درصدی ارسال و پذیرش بار مواجه بود که این ارقام در فرودگاه مشهد به ترتیب کاهش 66 درصدی، کاهش 73 درصدی و کاهش 79 درصدی است.

بر اساس تحلیل جداول و نمودارهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در مرداد ماه امسال نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه‌های کشور 27 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
در ماه مورد مطالعه اعزام و پذیرش مسافر 42 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
در مردادماه امسال ارسال و پذیرش بار و پست 50 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است، همچنین در پروازهای عبوری با کاهش 65 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته مواجه بوده‌ایم.
مرداد ماه امسال 8431 پرواز عبوری از فضای کشور داشتیم که این رقم در مرداد ماه سال گذشته 23 هزار و 972 پرواز عبوری بوده است.

* رشد پروازهای عبوری از فضای کشور
بررسی جداول آمارهای پروازهای عبوری نشان می‌دهد مرداد ماه امسال میزان پروازهای عبوری نسبت به تیرماه 1136 پرواز افزایش داشته است، میزان پروازهای عبوری در تیرماه امسال 7295 پرواز عبوری بوده است.
 
سهم نشست و برخاست فرودگاهها در مرداد ماه 1399

در 5 ماهه امسال در 48 فرودگاه زیر مجموعه شرکت‌ فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران میزان نشست و برخاست 38 درصد کاهش، میزان اعزام و پذیرش مسافر 52 درصد کاهش و میزان ارسال و پذیرش بار و پست 57 درصد نسبت به 5 ماهه سال 98 کاهش داشته است.
همچنین در 6 فرودگاه اختصاصی نیز میزان نشست و برخاست هواپیما در 5 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 48 درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست نیز 47 درصد کاهش داشته است.
در مجموع در 54 فرودگاه کشور در 5 ماهه امسال میزان نشست و برخاست هواپیما 39 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 52 درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست 56 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

* کاهش 100 درصدی آمارها در چهار فرودگاه کشور در 5 ماه امسال
در 4 فرودگاه زنجان، شاهرود، کلاله و همدان بررسی‌ آمارها نشان می‌دهد در هر سه موضوع نشست و برخاست هواپیما، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست کاهش 100 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌ایم و در این فرودگاه‌ها هیچ پروازی انجام نمی‌شود.

* رشد آمارها در 2 فرودگاه پارس آباد مغان و اردبیل
البته تقریبا در اغلب فرودگاه‌ها، آمارها نسبت به سال قبل، به دلیل شیوع کرونا کاهشی است و فقط در فرودگاه‌های پارس آباد مغان و اردبیل آمار نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار در 5 ماهه نخست امسال مثبت شده است.

* کاهش 43 درصدی اعزام و پذیرش مسافر در سایت ارزی (Arzee)آباد
در فرودگاه سایت ارزی (Arzee)آباد نیز در 5 ماهه اخیر با کاهش 30 درصدی نشست و برخاست هواپیما، کاهش 43 درصدی اعزام و پذیرش مسافر و کاهش 46 درصدی ارسال و پذیرش بار و پست مواجه بوده‌ایم که این ارقام در فرودگاه مشهد به ترتیب کاهش 66 درصدی، کاهش 73 درصدی و کاهش 79 درصدی بوده است.