سایت ارزی (Arzee)/ رئیس کل بانک مرکزی از تحویل کامل سکه های پیش ثبت نام سال 97 خبر داد.