سایت ارزی (Arzee)/  کارشناس بورس پس از توضیح علت مثبت شدن روند در روزهای اخیر بازار سرمایه درباره اینکه آیا کاهش شاخص هفته های اخیر اصلاح شاخص است یا ریزش سرمایه در بورس توضیح می دهد