فارس/ عملکرد مناطق ویژه اقتصادی نشان می‌دهد، در سال 98 بالغ بر 37 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی محقق شده است.
 
عملکرد مناطق ویژه اقتصادی نشان می‌دهد، سال ۱۳۹۸ در مناطق ویژه اقتصادی حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌های داخلی ریالی توسط بخش خصوصی تحقق یافته است.
وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرد: سال گذشته در مناطق ویژه اقتصادی نزدیک به ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی ارزی نیز تحقق یافته است که با نگاهی اجمالی به عملکرد سالهای گذشته این مناطق، مشخص می شود که روند سرمایه‌گذاری داخلی مطلوب بوده است. در این بخش ۱۷۳ درصد رشد نسبت به سال قبل را شاهد هستیم.
همچنین طی سال ۱۳۹۸ در مناطق ویژه اقتصادی مجموع بیش از ۳۷ میلیون دلار به صورت مستقیم، سرمایه گذاری های خارجی محقق شده است، اما مقایسه عملکرد در این بخش نشان از کاهش چشم‌گیر سرمایه گذاری خارجی نسبت به سنوات گذشته (به ویژه سال ۱۳۹۶) دارد زیرا اجرای پروژه های مربوط از شرایط و وضعیت تحریم ها به ویژه حوزه مالی و بانگی تأثیر جدی پذیرفته است.
طی سال ۱۳۹۸ ارزش مجموع صادرات کالاهای تولیدی مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار است، همچنین صادرات تولیدات این مناطق در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۶.۵ میلیارد دلار بوده است.
با بررسی روند صادرات به نظر می رسد این روند (کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ و کاهش ۳۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶) با توجه به شرایط منطقه و تحریم ها در حوزه پولی و بانکی بوده است.
ارزش کل واردات کالا با هدف تولید، مصرف و عرضه در مناطق ویژه اقتصادی برای صنایع، تولید کنندگان، فعالان اقتصادی و … طی سال ۱۳۹۸ حدود ۲.۹ میلیارد دلار بوده است و مجموع واردات طی سال ۱۳۹۷ به این مناطق نیز بیش از ۴.۵ میلیارد دلار بوده که اکثرا شامل مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات تولیدی واحدهای صنعتی فعال در مناطق ویژه بوده است. بررسی واردات طی سنوات گذشته روندی کاهشی را نشان می‌دهد.
تعداد شاغلان فعال در مناطق ویژه اقتصادی تا پایان سال ۱۳۹۸ به بیش از ۲۰۵ هزار نفر رسیده است که در مقایسه با سالهای ۹۶ و ۹۷ حدود ۱۷ درصد افزایش داشته است.
سال گذشته تعداد واحدهای تولیدی – صنعتی فعال در مناطق ویژه کشور به ۵۹۹ واحد رسیده است که حدود ۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ و حدود ۱۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ رشد داشته است. علاوه بر واحدهای تولیدی صنعتی مذکور، واحدهای دیگری نیز در بخش خدمات و بازرگانی در این مناطق مشغول فعالیت هستند.