2024/07/15

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

تحقق سود ۱۱۵ تومانی برای هر سهم «هرمز» با سرمایه جدید در پایان سال مالی ۱۴۰۱

تحقق سود 115 تومانی برای هر سهم «هرمز» با سرمایه جدید در پایان سال مالی 1401

تحقق سود 115 تومانی برای هر سهم «هرمز» با سرمایه جدید در پایان سال مالی 1401

بررسی صورت مالی تلفیقی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به اسفند 1401 فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)

 هرمز با درآمد عملیاتی 22,979.5 میلیارد تومان رشد 3 درصدی در قیاس با دوره مشابه قبلی داشته و بهای تمام شده آن با افزایش 46 درصدی به 18,548.8 میلیارد تومان رسیده است.

 سود ناخالص با رقم 4430.7 میلیارد تومان 53 درصد کمتر از دوره مشابه قبل بوده و سود عملیاتی با کاهش 32 درصدی به 6082.8 میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص با افت 30 درصدی به 5639.9 میلیارد تومان رسیده ، هرمز در این دوره افزایش سرمایه 96 درصدی داشته و با سرمایه جدید 4900 میلیارد تومانی به ازای هر سهم سود 115.1 تومانی محقق کرده است.

 هیئت مدیره شرکت پیشنهاد تقسیم سود 10 درصدی را مطرح کرده است.

 

 

مرجع: با اقتصاد

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید