سایت ارزی (Arzee)/  رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ابلاغ و تخصیص بخشی از بودجه مشوق‌های صادراتی توسط سازمان برنامه و بودجه گفت: اولویت پرداخت مشوق‌های صادراتی برای حمایت از تجهیز زیرساخت‌های تجاری به ویژه در استان‌های مرزی تعیین شده است.

به گزارش روز شنبه سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با اشاره به ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ توسط معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تدوین شیوه‌نامه‌های مربوطه و همچنین ابلاغ و تخصیص بخشی از بودجه مشوق‌های صادراتی توسط سازمان برنامه و بودجه، اولویت پرداخت مشوق‌های صادراتی را حمایت از احداث، تجهیز و راه‌اندازی زیرساخت‌های تجاری به ویژه در استان‌های مرزی اعلام کرد.
وی با اشاره به مکاتبات انجام شده با استانداران سراسر کشور و همچنین سازمان‌های صنعت معدن و تجارت استان‌ها در خصوص معرفی پروژه‌های زیرساختی تصریح کرد: فرآیند تشکیل پرونده و پرداخت مشوق‌های صادراتی در حوزه زیرساخت شامل ارائه طرح توجیهی توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی به کارگروه توسعه صادرات استان و تایید و تصویب طرح و مجری در این کارگروه با حضور تمام اعضا و در نهایت اعلام به سازمان توسعه تجارت ایران خواهد بود.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: پس از دریافت موارد از کارگروه توسعه صادرت استان نسبت به تشکیل پرونده و طرح در کارگروه مشوق‌های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران و در نهایت تصمیم‌گیری در خصوص پرداخت مشوق اقدام خواهد شد، ضمن آنکه پرداخت مشوق‌های صادراتی در دو قالب کمک بلاعوض و کمک سود تسهیلات بانکی از انجام پروژه و تایید موارد صورت خواهد پذیرفت.
زادبوم از متقاضیان دریافت مشوق‌های صادراتی درخواست کرد ضمن بررسی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹، با مراجعه به سازمان‌های صنعت معدن و تجارت استان‌ها نسبت به ارائه درخواست‌های خود براساس ضوابط اقدام کنند.