سایت ارزی (Arzee)/ محمد ولی علاء… الدینی مشاور سابق وزیر نیرو مدیرعامل شرکت کنتورسازی ایران گفت: فرصت ورود شرکت های دانش بنیان به تجارت بین ایران و افغانستان بسیار محیا است و شرکت های ما می توانند در سطح بین المللی رقابت کنند.